Rada Gminy Gościeradów

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Biuro Obsługi Rady Gminy Gościeradów, pokój nr 22, Urząd Gminy Gościeradów

Pracownik Urzędu Gminy obsługujący Radę Gminy to pani Małgorzata Bartos

Numer telefonu do Biura Obsługi Rady Gminy : 15 838 - 11 - 32
lub 838-11-05 wew. 417

Przewodniczący Rady Gminy: pan Krzysztof Galant pełni dyżury

w Urzędzie Gminy w każdy czwartek w godzinach od 730 do 930


tel.
15 838 - 11 - 32 lub 838-11-05 wew. 417

Serdecznie zapraszamy wszystkich interesantów !!!